EN: The app collects strictly anonymous app usage data to help author analyze which parts of the application are popular and which not. These parts are represented with large buttons on the main screen. The app also monitors game check-ins and star achievements, in order to measure game popularity. We use Google Analytics tool to achieve all this.

CZ: Aplikace sbírá zásadně anonymní data o používání aplikace k tomu, aby autor mohl analyzovat, které části aplikace jsou populární a které ne. Tyto části jsou reprezentovány velkými tlačítky na hlavní obrazovce. Aplikace také monitoruje „check-iny“ ve hře a zisky hvězd v jednotlivých herních kategoriích, aby se dala sledovat popularita hry. K tomuto všemu používáme nástroj Google Analytics.