EN: The app does not collect any user data. It only anonymously monitors score gained in the game to compare with other players.

CZ: Aplikace nesbírá žádná uživatelská data. Pouze anonymně monitoruje dosažené skóre ve hře, aby šlo porovnat s ostatními hráči.