Nové kontejnery na textil a aktualizace harmonogramů pro první pololetí

V minulém roce pořídila radnice z evropské dotace 10 kontejnerů na textil. Konečně se mi podařilo získat jejich přesné souřadnice a zanést je do aplikace. Jsou všechny poblíž mateřských a základních škol.

Současně jsem, jak je touto dobou obvyklé, aktualizoval harmonogramy přistavování velkokapacitních kontejnerů na objemný odpad z domácností a kontejnerů na bioodpad. Stále je radnice poskytuje jen formou tabulky v PDF, kterou je třeba ručně převést. Snad již za půl roku z toho uděláme otevřená data, která půjdou strojově zpracovat a použít i v jiných aplikacích.