Veřejná konzultace územní studie Kamýk/Libuš

Ve čtvrtek 13.6.2019 proběhla v Kulturním centru Novodvorská veřejná konzultace připravované územní studie sídliště a okolí budoucí stanice metra D Libuš (oficiální web IPR). Protože jsem sepisoval faktografický článek po podobném setkání nad studií Komořan a tehdy pořízenou fotografii výkresu doteď používám, našel jsem si na to čas i nyní. Poznámky jiného autora je možné najít třeba na stránkách sidliste-kamyk.cz.

Autoři studie, firma UNIT architekti pod vedením Filipa Tittla, po analýze území navrhli mnoho úprav, které by zde mohly vylepšit život. Pojďme je velmi stručně probrat.

Okolí budoucí stanice metra

Zatímco minulé plány počítaly na louce u stanice s otočnou tramvaje, z tohoto prostoru by nyní mohl být hlavní, nejživější prostor (na mapě červeně). Na Libušské straně by mělo být náměstí ohraničeno administrativními / komerčními budovami, na Kamýcké straně by měl prostor pokračovat širokou plochou tak, jako nyní. Obchodní centrum Obzor by mohlo být rozsáhlejší, protažené na jihu až k ulici Freiwaldova. Cyklostezka, která vede za Obzorem, by se „narovnala“ a vedla podél pěší trasy. Na obou stranách tato promenáda začíná a končí v parcích, na Libušské straně doplněné větším kulturním centrem. Menší komunitní centrum by mohlo vzniknout i na území Prahy 12, nalepené na areál základní školy.


(klikněte pro plnou velikost obrázku, mapa je celkem čitelná)

Smyčku konečné tramvaje pak architekti přemístili ke křižovatkám ulic Novodvorská, Smotlachova a Pavlíkova, čímž využili magistrátní pozemky, ale nadělali obavy z hluku obyvatelům domu v Cuřínově. Alternativně by tramvaj mohla být ukončena až dále po Novodvorské u Eltoda či Nových dvorů, tedy mimo řešené území.

Výstavba

S největší novou výstavbou se logicky počítá kolem ulice Novodvorská. Místo nízkých budov garáží či automyčky by tam mohly vyrůst obytné či polyfunkční domy s osmi patry podél Novodvorské, čtyřmi patry směrem k sídlišti. Jak již bylo zmíněno výše, na Libušské straně se počítá i s administrativními budovami, které do území přinesou pracovní příležitosti.

Studie navrhuje řešení i pro existující developerské záměry. V Papírníkově 1 (kotelna) počítá pouze s deskovitým prodloužením vedle stávajícího objektu, objem projektu Zelený Kamýk navrhuje rozprostřít po ploše obou školek, kde by tam mohlo vzniknout 8 nižších objektů.

Doprava

Že sídliště trpí nedostatkem parkovacích stání pro auta obyvatel je smutný fakt, známý z téměř všech sídlišť po Praze. Již v analytické části architekti našli poměrně značné množství volných parkovacích stání v placené podzemní garáži pod projektem Central Groupu. Zajímavým nápadem, jak získat další místa u 13patrových věžáků při ulici Smotlachova, je vybudování malých oplocených parkovišť u těchto domů v jejich správě.

UNIT architekti dále navrhli propojení ulic Machuldova a Smolkova, takže by obyvatelé mohli snáz hledat volná parkovací místa. To však ale vzbudilo u veřejnosti i obavy z vyšší dopravy uvnitř sídliště.

Dokončení studie

Zpracovatel studie získal během tohoto projednání mnoho podnětů a připomínek jak od obyvatel Kamýku a Libuše, tak od politické reprezentace obou městských částí, a bude je dále zapracovávat do této studie. Ta bude v hrubopisu představena na veřejném projednání v CAMPu letos na podzim. Výstavbou na Kamýku se zabývá petiční skupina Sebeobrana sídliště Kamýk a developerské projekty se dají prohlédnout například na stránkách místních Pirátů.

Pro server Dvanáctka.info sepsal Jan Adamec


Praktické a aktuální informace z Prahy 12 vždy po ruce

iPhone Android
mobilní aplikace pro iOS a Android