Územní studie Komořan má za sebou druhé plánovací setkání s občany

Ve středu 27.6.2018 proběhlo v tanečním sále v Komořanech druhé participační setkání nad územní studií Komořan. Její aktuální stav byl za účasti asi 100 občanů byl prezentován architektem Petrem Klápštěm, Filipem Tittlem a dalšími autory studie. Poté následovala diskuze za účelem zisku podnětů, co se lidem na studii líbí a nelíbí. Podle těchto připomínek architekti studii dále dopracují pro poslední setkání v září či říjnu. Územní studie se pak stane neopomenutelným podkladem pro schvalování změn územního plánu, během územních řízení a jako podklad pro komise rady městské části.

Z prvního plánovacího setkání vyplynulo, že lidé na Komořanech oceňují lehce venkovský ráz, okolní přírodu, klid a místa pro relaxaci. Mezi hlavními problémy byla zmíněna dopravní zátěž z Komořanské ulice, nedokončené napojení na Pražský okruh, nedostatek služeb (pošta, lékaři, lékárna), chybějící základní škola a místa k setkávání.

Co studie přináší

Cílem studie je podle autorů plnohodnotná městská čtvrť s odpovídajícími službami. V současné době v Komořanech bydlí asi 3200 obyvatel, studie počítá s jejich navýšením až na 6 tisíc.

Studie vychází z realizace obchvatu Komořan, který odvede tranzitní dopravu a zklidní náměstí. Kolem budovaného supermarketu Billa by měly vzniknout veřejné prostory, a na náměstí třeba i malá budova s veřejnými službami. Na ulici Komořanská jsou naplánované 3 autobusové zastávky, první na znamení u dole u potoka, další pak na náměstí, na začátku louky Šabatka a konečná autobusů až za loukou. Další autobusová zastávka by měla být i na obchvatu v blízkosti vlakové zastávky.

Výraznější změnou oproti současnému stavu je i zavedení tramvaje, která by měla končit v areálu strojíren. Přítomnost tramvaje určitě přinese touhu mimopražských zaparkovat někde poblíž plánovaných zastávek. Parkoviště P+R se ale vejde jedině na nejjižnější cíp areálu modřanského nádraží.


(klikněte pro plnou velikost obrázku, mapa je celkem čitelná)

Areál strojíren

Částečně opuštěný areál strojíren skrývá podle studie největší potenciál k rozvoji a výstavbě. Počítá se s pokračováním výroby ve firmách Interpharma a Regulus, zbytek areálu zaplní domy až o 6 patrech. Středem pojede tramvaj, kolem které by mohly vzniknout i obchody a drobné služby. Právě na tomto území se počítá s největším nárůstem obyvatel. Vzhledem k tomu, že se jedná o nový prostor, výstavba v tomto areálu podle autorů studie neovlivní starousedlíky.

Díky vybudování nové ulice uvnitř areálu se výrazně zklidní ulice Do Koutů. Stále se počítá na volném pozemku mezi současnou výstavbou Modřanské háje se základní školou s tělocvičnou. Celé území končí divokou loukou, která by se měla stát důležitým místem pro odpočinek a setkávání obyvatel. Plánuje se i vybudování zpevněné cesty spojující Komořany přes potok s modřanskou čtvrtí Beránek.

Komořany by také mohla obkroužit cesta pro pěší, vhodná pro procházky, v celkové délce asi 10 km. Dalšími významnými rekreačními plochami je okolí cyklostezky u Vltavy a pak úplně na jihu mezi loukou Šabatka a dálničním okruhem.

Na louce Šabatka počítá studie s výstavbou domů. Podle pana architekta autoři vycházeli ze smlouvy mezi Central Groupem a městskou částí, kde se radnice zavázala podpořit určitý počet bytů. V severní části louky proto studie navrhuje 10 vyšších domů, na které dále naváže 10 nižších řadových domů.

Územní studie i pro Kamýk

Je skvělé, že autoři studie i městská část Praha 12 zapojuje občany do tvorby územní studie a zajímá se o jejich potřeby, názory a připomínky. Největší zásluhu na tom všem ale má místní spolek Pro Komořany. Bylo by super, kdyby se něco takového podařilo i s chystanou územní studií Kamýku, kde díky budoucímu přivedení metra plánují developeři opravdu velké projekty, většinou čistě bytové předimenzované stavby, bez chybějící infrastruktury. Výstavbou na Kamýku se zabývá petiční skupina Sebeobrana sídliště Kamýk a developerské projekty se dají prohlédnout například na stránkách místních Pirátů.

Pro server Dvanáctka.info sepsal Jan Adamec


Praktické a aktuální informace z Prahy 12 vždy po ruce

iPhone Android
mobilní aplikace pro iOS a Android