Projekt nové radnice schválen

Rada městské části vybrala z nabídek pro postavení nové budovy radnice vítěznou. Kritériem byla podle slov zástupce starosty Jana Marhoula, který měl výběr na starosti, z 90% cena. Ta je nakonec 437,7 mil. korun. Budovu postaví konsorcium firem Klement a Geosan (Hlídač smluv). Dne 27.6. pak uzavření smlouvy schválilo zastupitelstvo. Více také ve zprávě ČTK.

Cílem bylo sjednotit všechna pracoviště úřadu na jedno místo a ušetřit vysoké náklady na energie ve starých budovách.

Budova má stát na pozemku ve vlastnictví hl. města mezi ulicemi Generála Šišky a Písková, vedle stávající budovy radnice. Z projektové dokumentace, která je součástí schválené smlouvy, jsme vybrali několik obrázků, které situaci ozřejmí.

Vizualizace. Zdroj: projektová dokumentace
3D pohled na pozemek. Zdroj podkladové mapy: mapy.cz
Zdroj: projektová dokumentace

Organizace

Budova by měla mít 5 nadzemních podlaží. V prvním je vedle vstupní haly úřední veřejná část, zasedací sál a jídelna, ve druhém podlaží pak další veřejná úřední část, třetí a čtvrtá je neveřejná, a v posledním patře, které zabírá jen asi třetinu plochy půdorysu budovy, bude obřadní síň s terasou a místnost pro zasedání rady městské části.

Organizace pater. Zdroj: projektová dokumentace, strana 148

Kontroverze

Výběr vítězné nabídky provázely i některé zvláštní okolnosti. Rada v úvodu deklamovala, že výběr zhotovitele budovy bude probíhat transparentně a zřídila pro to zvláštní webovou stránku. Publikování textů se ale zastavilo už před více než rokem, 7.3.2016. Dá se jen najít seznam úředních textů v PDF vložených do složky souvisejících dokumentů.

Další zvláštností je, že rada vůbec nezveřejnila konkurenční nabídky, údajně kvůli autorským právům, a to ani zastupitelům.


Praktické a aktuální informace z Prahy 12 vždy po ruce

iPhone Android
mobilní aplikace pro iOS a Android