Komentář k akci Veřejné fórum rozvoje MČ Praha 12

V úterý 26. září 2017 se konala již potřetí akce v rámci Místní agendy 21 (MA21), dávající občanům možnost definovat priority rozvoje městské části. Akce se účastní stále více běžných občanů, ačkoli místní politici a zaměstnanci úřadu mají stále velmi významné zastoupení.

Místem konání bylo druhé patro bývalého obchodního domu Prior, a jak je u tohoto zchátralého domu symbolické, vstup byl buď přes venkovní požární schodiště nebo po chodbách a schodištích v zázemí domu. Součástí akce byla i prezentace dvou architektonických studií s možnostmi revitalizace Sofijského náměstí. Se změnou samotné budovy Prioru se v nich nepočítá.

Hlasování o prioritách MA21 probíhá v několika etapách. Nejprve se u jednotlivých tematických stolů navrhují priority, poté mají všichni možnost dát u každého stolu dva hlasy, kterými vybírají ty pro ně nejdůležitější. Nakonec se dvě nejúspěšnější témata z každého stolu přenesou do výsledného seznamu, který je dalším hlasováním seřazen podle důležitosti.

Na každou etapu je stanovený čas, a pokud chce účastník poctivě projít všechny stoly, nesmí se nikde moc zakecat. Mohlo by se tedy v budoucnu stát, že pokud by se akce zúčastnilo více než těch několik desítek občanů, již by nešlo dát každému z nich prostor k předložení svých přání.

Nebudu zde psát jaká témata byla vybrána letos, o tom je možné se dočíst v oficiální zprávě. Ačkoli akce probíhá v konstruktivním duchu, stejně se najde pár nedostatků.

Pochybnosti

Asi tím největším nedostatkem je opakování totožného tématu u více stolů. Díku tomu například můžete o stopce zahušťování sídlišť hlasovat na více místech a není vlastně jasné, které se počítá a kde svou přítomností vytlačí na okraj jiná zajímavá témata, jedinečná pro daný stůl.

Došlo i k několika zvláštním situacím, podle mého názoru odporujícím pravidlům akce. U jednoho stolu se například rozhodli, že po hlasování dvě a dvě priority sloučí (a body sečtou), čímž se nejspíše změnil text priorit, o kterých se předtím hlasovalo, i jejich pořadí.

Bazén

Další stůl se také opět až po hlasování rozhodl k vítěznému bodu přidat jako přílepek jiný, konkrétně k výstavbě polyfunkční sportovní haly byl dodatečně přidán i požadavek k výstavbě bazénu, který se jinak samostatně umístil o dost níže.

To se může zdát jako drobnost, ale výstavba a hlavně provozování krytého bazénu je velmi nákladná věc, která by zatížila budoucí rozpočty, a nechce se mi domýšlet, že někteří radní se budou tímto hlasováním o bazénu ohánět při jeho případné kontroverzní realizaci. Přitom v nedávné anketě Novin Prahy 12 drtivá většina zastupitelů bazén odmítala jako ekonomický nesmysl, a dávala přednost venkovnímu koupališti po vzoru Biotopu v Radotíně.

Stojí za připomenutí, že v prvním ročníku Fóra v roce 2015 byla právě jako priorita vybrána výstavba koupaliště, v městskou částí navržené lokalitě pod zastávkou Tylova čtvrť. Pozemky byly za tímto účelem vykoupeny a až poté (sic!) se nechal provést hydrologický průzkum a zjistilo se, že tam není pro koupaliště dost podzemní vody a peníze se tak utratily zbytečně. Nyní chce městská část na tomto místě vybudovat park s kavárnou a několika hřišti.

Další podivnou událostí na tomto Fóru byl i podivný výstup člověka, který si po prezentaci vítězných bodů z jednoho stolu nikým nevyzván vzal mikrofon a začal emotivně mluvit o jednom konkrétním bodu mluvit více a přitom slovně napadal bývalou starostku Rázkovou. Jinak se akce obešla bez dalších konfliktů.

Doplnění: Tím mimořádně vystupujícím byl předseda jedné z místních buněk ČSSD Vladimír Vaněk, a byl autorem onoho bodu ze stolu se sociálními tématy, který měla jako garantka na starosti paní Rázková. Té se bod nelíbil a ve svém vystoupení o tom a o „panu Vladimírovi“ mluvila. Z mého pohledu se tak jedná o dvojité selhání organizace: jednak že garantem jednoho ze stolů ustanovila aktivního (navíc kontroverzního) politika, a za druhé že umožnila následné konfrontační vystoupení, které do programu Agendy 21 nezapadá.

Hlasování na webu

K navrženým prioritám, které se dostaly do finále, je možné vyjádřit se i dodatečně. Bude pro tento účel zřízena webová anketa založená na principu Demokracie 21. Odkaz na ni se pokusíme přidat i do mobilní aplikace Dvanáctka.


Praktické a aktuální informace z Prahy 12 vždy po ruce

iPhone Android
mobilní aplikace pro iOS a Android